Na Mreži MaMa so z Nacionalno konferenco strukturiranega dialoga zaokrožili enoletno izvajanje projekta Koalicija mladih, na kateri so predstavili rezultate enoletnega dela z mladimi iz cele Slovenije – 60 konkretnih pobud, ki so jih v letu dni na 12 regijskih posvetih pripravili skupaj z mladimi iz cele Slovenije.

V dialog so zato vključili tudi ključne odločevalce, Roka Primožiča, direktorja Urada Republike Slovenije za mladino (MIZŠ), Jurija Snoja, direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje (MDDSZ) in Matejo Prešern, vodje Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU).

V prvem delu konference je pod vodstvom Andraža Šilerja potekala delavnica o prihodnosti mladih Jaz vs. služba. Interaktivna delavnica je bila namenjena mladim, da ozavestijo pomen mehkih veščin pri zaposlovanju v prihodnosti ter osvetlitvi vloge mladinskega sektorja pri pridobivanju mehkih veščin s poudakom, da je pri delu vedno potrebno izhajati iz tega, kar te res veseli. Drugi del dogodka pa je bil namenjen odločevalcem. Nacionalna konferenca zato predstavlja tudi začetek aktivnega dialoga, ki ga želijo v okviru projekta vzpostaviti z odločevalci ter skupaj z njimi celovito sooblikovati nadaljnji razvoj mladinskega sektorja v Sloveniji.

Povzetki konference

Translate »