Koalicija 2030, neformalna in čezsektorska skupina zainteresiranih NVO v Sloveniji je konec maja 2020 postala polnopravna članica SDG Watch Europe, katere cilj je spremljanje izpolnjevanja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja (CTR). Koalicija 2030 je bila ustanovljena na pobudo izvajalcev projektov programa DEAR Evropske komisije, platforme SLOGA in s podporo projekta »Trajnostna Evropa za vse« SDG Watch Europe, pri katerem kot partner iz Slovenije sodeluje zavod Povod.

SDG Watch Europe je mreža, ki deluje na evropskem nivoju in podpira in usklajuje delo preko 80 mrežnih organizacij članic in 39 podpornih organizacij iz različnih EU držav. Mreža svoje delo usklajuje v okviru štirih delovnih skupin in sicer 1. Skupine za zagovorništvo načrtovanja in izvajanja ambicioznih in vključujočih CTR na EU ravni, 2. Skupine za spremljanje izvajanja CTR po različnih sektorjih in doseganja zastavljenih ciljev, 3. Skupine za vključevanje CSOs in državljanov na lokalni, nacionalni in EU ravni, 4. Skupine za refleksijo, inovacije in skupno učenje. Platforma SLOGA bo v nadaljevanju sodelovala predvsem v okviru delovne skupine 1, v okviru delovne skupine 3 pa predstavnik zavoda Povod.

Vse zainteresirane organizacije se lahko pridružijo Koaliciji 2030 s podpisom memoranduma, kjer lahko najdete tudi podrobnejše informacije o delu Koalicije. V Sloveniji platforma SLOGA in zavod Povod skupaj koordinirata delovanje Koalicije 2030.

(Popravljeno 13.7.2020)


Koalicija 2030 je bila ustanovljena na pobudo izvajalcev projektov programa DEAR Evropske komisije in s podporo projekta »Trajnostna Evropa za vse«, pri katerega izvajanju sodeluje zavod POVOD.

Povod_logo3logo_Trajnostna Evropa za vse

Translate »