Slovensko predsedstvo Svetu EU je svoj največji kulturno-promocijski projekt posvetilo knjigam oz. spodbujanju družbenih sprememb skozi knjige. Europe Readr, digitalna platforma z naborom 27 literarnih del pod naslovom “Prihodnost bivanja”, bo vse do konca decembra prosto dostopna po vsem svetu. Pospremili jo bodo večmesečni projekti v 25 državah, ki so jih ustvarili skupaj z državami članicami in s podporo evropskih inštitucij.

Glavni cilj projekta je spodbujanje bralne kulture, kritičnega razmišljanja in aktivnega državljanstva. S projektom branje postavljamo v središče javnega prostora in odpiramo nove prostore za dialog. Krepimo tudi evropsko identiteto znotraj EU in podobo kulturno raznolike, a enotne Evrope v tretjih državah. Predvsem pa dvigujemo vidnost potenciala kulture kot gonila družbenih sprememb, še posebej zelene in digitalne tranzicije, ki sta v fokusu predsedovanja.

Projekt bodo jutri otvorili v Izoli. Umetniška struktura bo nato v Izoli ostala do 30. septembra in je slovenskim in tujim akterjem na voljo za organizacijo dogodkov, povezanih s cilji projekta.

Več o projektu Europe Readr

Translate »