Bodečo nežo za seksistično izjavo leta podeljuje kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo. Ta nečastni naziv, lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

Ker so seksistične izjave v javnem diskurzu vsakodnevne in največkrat ne doživijo refleksije, jih Bodeča Neža zbira, analizira in komentira ter izpostavlja javni kritiki.

Zlasti osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, (pop)kultura, umetnost in mediji, imajo posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe. Njihov položaj jim namreč daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti.

Da moramo do leta 2030 doseči enakost spolov in krepiti vlogo vseh žensk ter deklic, povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic, govori tudi 4 cilj trajnostnega razvoja, ki so ga države sprejele septembra 2015.

Glasujete lahko na tej povezavi.

Translate »