Po uspešni objavi drugega spletnega kataloga poletnih prostovoljskih aktivnosti za srednješolce vas Slovenska filantropija k naslednjemu koraku promocije prostovoljstva med mladimi – k skupni pripravi spletnega kataloga za mlade, ki bo zbral aktivnosti mladim prijaznih prostovoljskih organizacij za novo šolsko leto.

Povabilo je odziv na trende v sodobni družbi, ki je vse bolj individualizirana in vse manj solidarna. Strokovnjaki z različnih področij namreč ugotavljajo, da odraščajoče generacije potrebujejo izkušnje sodelovanja, povezovanja in prizadevanja za skupno dobro, saj so življenjske zgodbe mladih usmerjene predvsem v doseganje osebnega uspeha. Prostovoljske organizacije in mentorji prostovoljstva na šolah imajo zato izjemno pomembno vlogo, v kateri lahko bistveno pripomorejo k boljši socializaciji otrok in mladih, s tem pa k bolj solidarni družbi prihodnosti.

Pred začetkom šolskega leta vse šole spomnijo na pomembnost prostovoljskih aktivnosti. Nekatere ne poznajo vseh prostovoljskih programov, primernih za mlade, zato bi jim radi stopili naproti s  zbrano ponudbo.

Pri pripravi ponudbe prostovoljskih aktivnosti razmislite o dveh možnostih vključevanja mladih prostovoljcev:

  • o njihovem sodelovanju v stalnih, rednih prostovoljskih aktivnostih
  • in o posameznih prostovoljskih akcijah in krajših projektih, ki se zgodijo samo enkrat v letu oziroma občasno.

Sami se odločite, ali ste pripravljeni delati samo s srednješolci ali tudi z osnovnošolci, kar boste označili v prijavnici.

Celotno ponudbo bomo v prvih dneh septembra posredovali šolam in objavili na portalu www.prostovoljstvo.org.

Za objavo ponudbe v katalogu potrebujete znak mladim prijazna prostovoljska organizacija, ki dokazuje, da znate dobro mentorsko poskrbeti za mlade: opremite jih z vsemi potrebnimi informacijami, znanji in veščinami, jim nudite ustrezno podporo, jih spodbujate in znate ovrednotiti njihov prispevek v dobro drugih, pa tudi spremljati njihov razvoj.

Če ste znak že pridobili, ne pošiljajte izpolnjene izjave ponovno; če znaka še nimate, ga lahko pridobite tako, da izpolnite pogoje, zapisane v priloženi izjavi, in nam jo izpolnjeno in podpisano  skenirano pošljete po e-pošti.

Kontaktna oseba za pripravo kataloga za novo šolsko leto je Nevenka Alja Gladek, prijavnice pa pošljite v Word obliki (ki nam omogoča kopiranje in urejanje vsebine vaše prijave brez težav) na naslov slovenska@filantropija.org do petka, 26. avgusta 2016. Katalog bo lepši, če boste dodali še kakšno fotografijo.

Translate »