V okviru »Manifesta za trajnostno Evropo za njene državljane«, ki so ga pripravile nekatere nevladne organizacije, med katerimi je tudi Sloga, smo politične stranke in gibanja, ki imajo svoje kandidatne liste za kandidiranje na evropskih volitvah povprašali glede njihovega stališča do nujnosti povečevanja Uradne razvojne pomoči, glede zasledovanja Ciljev trajnostnega razvoja in njihovega stališča glede koncepta privatizacije razvojne pomoči.

Njihovi odgovori: stališča kandidatnih list

Iz odgovorov velike večine političnih strank in gibanj lahko razberemo, da so precej enotni glede nuje za namenjanje dodatnih sredstev temu področju, hkrati pa nas veseli dejstvo, da se njihovo poznavanje področja povečuje, kar je nujen pogoj, če želimo v Sloveniji zagotoviti nadaljnji razvoj tega področja.

Vse organizacije, ki delujete na področju MRS in MHP pozivamo, da spodbujate svoje člane, da se udeležijo evropskih volitev.

 Manifest za trajnostno Evropo za njene državljane

Translate »