Neenakosti med ljudmi in državami se še naprej krepijo. Družbena pogodba je pod pritiskom, čemur pritrjujejo vse obsežnejši protesti in družbeni nemiri zaradi varčevalnih ukrepov, neenakosti ter krivic po vsem svetu. Neenakosti so različnih oblik in se lahko medsebojno krepijo. Neenakosti niso nesprejemljive le z moralnega vidika, temveč ogrožajo uresničevanje človekovih pravic.

Zmanjšanje neenakosti za udejanjanje bolj trajnostnega sveta z manj revščine in višjo stopnjo blaginje za vse mora biti glavna prednostna naloga Evropske unije (EU).

EU in njene države članice so se zavezale k odpravi neenakosti v partnerskih državah. Ali se zaveze prenašajo v dejanja? Odprava neenakosti terja večdimenzionalni in medsektorski pristop, ki se začne na ravni institucij in politik.

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and DevelopmentCONCORD) je s svojimi članicami, med temi Platformo SLOGA, pripravilo pregled stanja, ki analizira nekatere najnovejše ukrepe EU in ocenjuje, ali je ta pristop zaživel v praksi – ali so bile neenakosti sploh naslovljene v dokumentih. Analiza presečnega vključevanja odprave neenakosti v nedavne dokumente EU omogoča vpogled v trenutno stanje, da bo presečno vključevanje enakosti udejanjano v prihodnje.

OCENJEVALNIK NEENAKOSTI.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »