Strokovna skupina na visoki ravni za širjenje lažnih novic in dezinformacij na spletu je predlagala opredelitev pojava in sklop priporočil. 

Neodvisni strokovnjaki opredeljujejo dezinformacije kot napačne, nenatančne ali zavajajoče vsebine, pripravljene ali promovirane za dobiček ali namerno povzročanje javne škode.

Skupina priporoča spodbujanje medijske pismenosti za boj proti dezinformacijam, razvoj orodij, ki uporabnike in novinarjem opremljajo za boj proti dezinformacijam, varovanje raznolikosti in trajnosti evropskih novičarskih medijev ter stalne raziskave o učinku dezinformacij v Evropi.  Skupina se zavzema tudi za kodeks načel, h kateremu bi se morale zavezati spletne platforme in družbena omrežja. Prav tako bi se morali ti akterji v sodelovanju z evropskimi medijskimi hišami bolj zavzeti za večjo vidnost zaupanja vrednih novic in njihovo lažjo dostopnost. Skupina priporoča še vzpostavitev koalicije deležnikov, ki bi bdela nad izvajanjem spremljanjem in rednim pregledovanjem dogovorjenih ukrepov.

Priporočila dopolnjujejo rezultate javnega posvetovanja in raziskave Eurobarometer.

Evropska komisija bo na podlagi prispevkov spomladi objavila sporočilo o boju proti spletnim dezinformacijam.

Translate »