Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je objavila letno poročilo o človekovih pravicah v EU za leto 2021, ki vsebuje pregled najnovejših dosežkov in pomanjkljivosti na področju varstva človekovih pravic v EU v zadnjem letu.
Pandemija covid-19 je razkrila vrzeli pri spoštovanju temeljnih človekovih pravic do zdravja, izobrazbe, zaposlitve in socialne zaščite v celotni družbi. V poročilu agencije FRA o temeljnih pravicah za leto 2021 je opisano, kako močno je pandemija vplivala na te pravice, v njem pa zbrani tudi predlogi, kako najbolje odpraviti vse večje neenakosti in grožnje družbeni koheziji.

Letošnje poglavitno poglavje raziskuje vpliv pandemije covid-19 na temeljne pravice. Preostala poglavja zajemajo: Listino EU o temeljnih pravicah; enakost in nediskriminacija; rasizem, ksenofobija in s tem povezana nestrpnost; enakost in vključenost Romov; azil, meje in migracije; informacijska družba, zasebnost in varstvo podatkov; otrokove pravice; dostop do pravnega varstva; in izvajanje Konvencije o pravicah invalidov.

Preberi celotno poročilo

Pripravila: PV
Foto: Posnetek zaslona FRA

Translate »