Evropska komisija je začela javno posvetovanje o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, da bi opredelila spretnosti in kompetence, ki jih mladi potrebujejo za uspeh na trgu dela in v življenju. Zbrana mnenja bo upoštevala pri posodobitvi priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006. Izobraževalne ustanove, oblikovalci politike, izvajalci izobraževanja in državljani so vabljeni, da do 19. maja 2017 oddajo svoje predloge.

Priporočilo o ključnih kompetencah prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, prilagojenega potrebam evropske družbe.

Posodobitev je potrebna, da bi se upošteval politični, socialni, ekonomski, ekološki in tehnološki razvoj od leta 2006.

Komisija je pregled priporočila napovedala junija lani v novem programu znanj in spretnosti za Evropo.

Da moramo do leta 2030 vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo in spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar, govori tudi 4 cilj trajnostnega razvoja, ki so ga države sprejele septembra 2015.

Translate »