Platforma SLOGA je 19.11.2018 podpisala javno pismo, v katerem nevladne, humanitarne in raziskovalne organizacije, ki med drugim delujejo tudi na področju migracij in azila, pozivajo Vlado Republike Slovenije, da v Skupino za pripravo in spremljanje izvajanja vladne migracijske strategije, ustanovljeno 15. 11. 2018, vključi tudi vsaj dva predstavnika ali predstavnici nevladnih organizacij. 

Organizacije predlagajo, da naj izbor predstavnikov ali predstavnic poteka po ustaljenem postopku izbora v organizaciji CNVOS – Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, ki že od leta 2004 naprej vodi postopke imenovanja predstavnikov nevladnih organizacij v različna vladna in občinska posvetovalna in delovna telesa.

Predlagajo tudi, da Vlada RS v delovno skupno vključi predstavnike ali predstavnice znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju preučevanja migracij z namenom zagotovitve priprave migracijske strategije, ki bo temeljila na sodobnih raziskovalnih spoznanjih ter zanesljivih in celovitih podatkih o stanju na področju migracij.

Nevladne organizacije podpirajo namero Vlade RS, da pripravi migracijsko strategijo in Vlado RS pozivajo, naj v migracijsko strategijo vključi tudi celovito strategijo vključevanja (integracije) beguncev in priseljencev v družbo in vse njene podsisteme, predvsem na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, zdravstva in socialnega varstva. Opozarjajo, da je priprava nove migracijske strategije nujna, saj je od priprave Strategije ekonomskih migracij za obdobje 2010-2020 minilo že skoraj desetletje, od sprejema zadnje Resolucije o migracijski politiki iz leta 2002 pa že skoraj dve desetletji.

Migracijska strategija naj zajame tematiko migracij v celoti, tako priseljevanje in odseljevanje, področje mednarodne zaščite ter naslavljanje vzrokov za migracije. Upošteva naj položaj ranljivih skupin, kot so družine, otroci, zlasti otroci brez spremstva ter žrtve trgovine z ljudmi. Strategija naj upošteva pozitivne vidike migracij, zlasti tiste, ki so povezani s potrebami trga dela, zmanjševanja aktivnega prebivalstva in staranja ter vzdržnosti pokojninskega sistema. Vključuje naj tudi preventivne ukrepe, kot so medkulturno ozaveščanje in preprečevanje diskriminacije.

Organizacije podpisnice javnega pisma:

 • ADRA Slovenija
 • Amnesty International Slovenije
 • Društvo ODNOS
 • Društvo UP Jesenice
 • Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Društvo za Združene narode za Slovenijo
 • Forum za enakopraven razvoj
 • Humanitas
 • Jezuitsko združenje za begunce Slovenije
 • Mirovni inštitut
 • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
 • Rdeči križ Slovenije
 • SEZAM
 • SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
 • Slovenska filantropija
 • Slovenska fundacija za UNICEF
 • Slovenska Karitas
 • Zavod KROG
 • Zavod PROJA
 • Zavod Tri
 • Zavod Voluntariat
Translate »