Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana pričenja s postopkom javnega razpisa za imenovanje direktorice oziroma direktorja zavoda.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki 01/542 14 22 ali po elektronski pošti na naslovu info@cnvos.si.

Dodatne informacije

Translate »