Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni poziv za predstavnika nevladnih organizacij v svetu javnega zavoda hiša za otroke. Rok za oddajo vloge je do vključno 23. julija 2021.

Hiša za otroke je skupni projekt Evropske unije in Sveta Evrope po državah članicah EU, kjer se bodo v skladu z mednarodnimi smernicami in standardi obravnavali otroci, žrtve kaznivih dejanj. Projekt se bo izvajal prek številnih dejavnosti, od pregleda politik in zakonodaje, do razvoja medinstitucionalnih strategij, orodij in postopkov, izobraževanja strokovnih delavcev, ki delajo z otroki in z ozaveščanjem javnosti o spolni zlorabi otrok v Sloveniji.

Javni poziv

Translate »