Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017.  

Kandidirate lahko prostovoljce/prostovoljke ali prostovoljske organizacije za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2017 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Rok za oddajo prijav je 20. februar 2018, do 12. ure.

V lanskem letu so Priznanja prejeli:  Jolanda Grom Ravnikar, David Razboršek, Milan Ninić, Tomaž Munda, Edvard Kavčič in Društvo za zaščito živali Pomurja. Nagrado za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja pa je prejelo Društvo Zaupni telefon Samarijan.

Celotno besedilo poziva in obrazce za prijavo najdete na http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.

Translate »