Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni poziv k izkazu interesa za člana/- ico v Evropski komisiji proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI) iz Republike Slovenije.

Člana ECRI, ki ga imenuje s sklepom Vlada Republike Slovenije na podlagi predhodnega postopka, potrdi Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope. V skladu s Statutom ECRI so člani ECRI imenovani za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

V skladu z 2. členom Statuta ECRI mora član imeti visoko moralno avtoriteto in priznano strokovno ekspertizo s področja rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma in nestrpnosti.

Član svoj mandat opravlja v individualnem svojstvu, neodvisno in nepristransko. Od države, druge mednarodne organizacije ali fizične osebe ne sme prejemati nobenih navodil.

Več o delu tega organa Sveta Evrope

Zainteresirani lahko prijavo, skupaj z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem jeziku, oddajo na elektronski naslov zcp(at)gov.si do vključno 8. maja 2017.

Translate »