Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) v poročilu »Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement« ugotavlja, da bi celovito reševanje vprašanja podnebnih sprememb pozitivno vplivalo na gospodarstvo in zaposlovanje v EU.

Uspešen prehod na nizkoogljično gospodarstvo v EU v skladu s pariškim podnebnim sporazumom bi do leta 2030 prinesel 1,1-odstotno povečanje bruto domačega proizvoda (BDP) in 0,5-odstotno povečanje zaposlenosti. Na globalni ravni bi koristi podnebnih ukrepov občutila tudi Kitajska, medtem ko bi se BDP ZDA zmanjšal za 3,4 %, zaposlenost pa za 1,6 %. Učinek izvajanja sporazuma na gospodarsko rast bi bil največji v Latviji, na zaposlovanje pa v Belgiji.

BDP Slovenije bi se povečal rahlo nad povprečjem EU, ki znaša nekaj več kot 1 %. Zaposlenost pa bi zrasla za približno 0,1 %, kar je sicer med nižjimi vrednostmi v EU.

Projekcije temeljijo na predpostavkah, da na trgu dela ne bo večjih trenj zaradi prehoda in da se bo delovna sila prilagodila strukturnim spremembam, ki jih bo podprlo ustrezno financiranje.

Celotno poročilo je dosegljivo na strani Eurofounda.

Vir: Predstavništvo Komisije v Sloveniji

Translate »