Mirovni inštitut, član platforme SLOGA, ima novega direktorja: dr. Neža Kogovšek Šalamon je vodenje predala nasledniku, dr. Iztoku Šoriju.

Iztok Šori, doktor socioloških znanosti, bo vodenje Mirovnega inštituta prevzel s 1. novembrom 2018. Raziskovalno se ukvarja z enakostjo spolov, politično participacijo, prostitucijo, rasizmom, populizmom in migracijami. Inštitut dobro pozna, saj je del njegove raziskovalne skupine od leta 2011. Raziskovalno je deloval tudi na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Več let je bil predsednik društva Vita Activa, ki izdaja spletni portal spol.si. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih in strokovnih publikacij, med njimi knjige Samskost: med ideologijo družine in ideologijo izbire (Aristej, 2015).

»Imenovanje mi je v veliko čast, veselim se izziva in verjamem, da bomo s kolektivom tudi v prihodnje na področju človekovih pravic uspešno razvijali raziskovalne, izobraževalne in zagovorniške aktivnosti. Dejstvo, da se v naši družbi in po svetu širita sovraštvo in nestrpnost ter da so mnogi ljudje izpostavljeni diskriminaciji, kaže, da je naše delovanje še kako potrebno. Mirovni inštitut si bo zato še naprej prizadeval za razmišljujočo družbo, ki je utemeljena na načelih demokracije, solidarnosti in enakosti«, je ob imenovanju povedal dr. Šori.

Dr. Neža Kogovšek Šalamon je na Mirovnem inštitutu delovala trinajst let, od tega ga je 6 let vodila. Tudi pred njo je nov izziv, saj bo delo nadaljevala kot vodja pravne službe pri Zagovorniku načela enakosti, ker se želi v večji meri posvečati pravnim vidikom varstva človekovih pravic. »Vodenje predajam v odličnem stanju. Mirovni inštitut ima visoko strokovno in motivirano ekipo ljudi z raznolikimi znanji ter ostaja eden najvidnejših akterjev na področju odpiranja perečih družbenih vprašanj. Zelo sem ponosna na svoje dolgoletne sodelavke in sodelavke in vse, kar smo dosegli skupaj«, je ob predaji povedala dr. Kogovšek Šalamon.

Dr. Šorija je na mesto direktorja imenoval Upravni svet Mirovnega inštituta, ki mu predseduje dr. Lev Kreft. »Dr. Kogovšek Šalamon se zahvaljujemo za uspešno delo in verjamemo, da bo Mirovni inštitut pod vodstvom dr. Šorija še naprej opravljal prodorno delo kot pomemben sogovornik javnosti in oblasti, v času, ko lahko opazujemo povečevanje neenakosti, diskriminacije in rasizma«, je ob imenovanju dejal dr. Lev Kreft.

O inštitutu: Mirovni inštitut je zasebni, neodvisni in neprofitni raziskovalni zavod. Leta 1991 ga je ustanovila skupina posameznikov in posameznic, ki so verjeli v mirno reševanje konfliktov, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Inštitut si z znanstveno-raziskovalnim delom in javnimi akcijami prizadeva za odprto skupnost, sposobno kritičnega mišljenja in utemeljeno na načelih enakosti, odgovornosti, solidarnosti, človekovih pravic in pravne države. Razvija raziskovalno, izobraževalno in osveščevalno dejavnost na področjih družboslovja, humanistike, antropologije in prava na petih tematskih poljih: politika, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturne politike. Je zagovornik ranljivih skupin in si skupaj z njimi prizadeva za odpravo diskriminacije. Povezuje se z drugimi sorodnimi akterji (inštituti, univerzami, nevladnimi organizacijami) in z občani na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

Za več informacij kontaktirajte Mirovni inštitut, info@mirovni-institut.si; tel: 01/234 77 20.

Translate »