EU je v celoti zavezana aktivni vlogi za čim večji napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Publikacija Trajnostni razvoj v Evropski uniji: Poročilo o napredku pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja v EU, ki je izšlo 18. 9. 2018, je drugo redno poročilo Eurostata, ki spremlja napredek pri globalnih ciljih v EU.

Analiza v tej publikaciji temelji na kazalniku EU SDG, ki je bil razvit v sodelovanju z velikim številom zainteresiranih strani. Kazalnik vsebuje 100 indikatorjev in je strukturiran vzdolž 17 ciljev. Za vsak cilj se osredotoča na vidike, ki so pomembni z vidika EU. Poročilo o spremljanju zagotavlja statistično predstavitev trendov v zvezi z globalnimi cilji v EU v zadnjih petih letih (“kratkoročno”) in, če so na voljo zadostni podatki v zadnjih 15 letih (“dolgoročni”). Trendi kazalnikov so opisani na podlagi sklopa posebnih kvantitativnih pravil.

Trajnostni razvoj je trdno zasidran v evropskih pogodbah in je že dolgo časa v središču evropske politike. Program Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in njegovih 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela septembra 2015, so dali nov zagon svetovnim prizadevanjem za doseganje trajnostnega razvoja.

Celotno poročilo

Translate »