Avgusta je izšlo poročilo »Effective Development Cooperation? Does the EU deliver«. Poročilo je izdal konzorcij BKP Development.

Poročilo je pregled, kako Evropska unija uveljavlja svoja načela učinkovitosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Je pregled uspešnosti Evropske unije in njenih držav članic z analizo rezultatov poročila »Global Partnership for Effective Development Cooperation«. Analizirali so skoraj 1.800 projektov v več kot 70 partnerskih državah in oblikovali merilo uspešnosti EU kot kolektivne celote.

Poročilo najdete tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »