Na spletni strani ministrstva si lahko ogledate Letno poročilo Ministrstva za zunanje zadeve za leto 2016, v katerem so navedene celoletne dejavnosti ministrstva po vsebinskih sklopih, vključno z najpomembnejšimi dogodki v slovenski zunanji politiki v minulem letu.

“Leto 2016 je bilo za Slovenijo zelo pomembno, saj smo med drugim doma in v tujini počastili 25-letnico slovenske samostojnosti. V letu 2017 pa nadaljujemo s 25 let mednarodnega priznanja naše države, kar je za diplomacijo in zunanjo politiko še posebna obletnica,” so zapisali na MZZ.

Med odmevnejše dogodke v letu 2016 so na ministrstvu navedli pritok beguncev in migrantov v začetku leta, posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU, odprtje veleposlaništva RS v Teheranu ob koncu leta, članstvo v Svetu OZN za človekove pravice za obdobje 2016-2018, razširitev nabora storitev za mala in srednje velika podjetja, s katerim skrbijo za zaščito in promocijo interesov slovenskega gospodarstva, izjemno uspešno organizacijo Strateškega foruma Bled, s katerim so izoblikovali enega najbolj odmevnih tovrstnih dogodkov v srednji in jugovzhodni Evropi ter uresničevanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva kot prednostne naloge slovenske zunanje politike.

Translate »