Slovenska filantropija obvešča, da je izšel Priročnik za psihosocialno pomoč otrokom beguncem, ki so ga napisali Anica Mikuš Kos, Primož Jamšek, Marina Uzelac in Franci Zlatar. Namenjen je vsem, ki imajo stik z otroki begunci: šolskim delavcem, vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, zdravstvenim in socialnim delavcem ter prostovoljcem in prostovoljkam.

KAZALO:
1. Psihosocialna pomoč otrokom beguncem (Anica Mikuš Kos)
– Begunci v državi azila
– Duševne rane in okrevanje beguncev
– Psihosocialna podpora in pomoč beguncem
– Kaj doživlja otrok begunec
– Varovalni dejavniki in psihična odpornost
– Otroci begunci s psihosocialnimi težavami in duševnimi motnjami
– Psihične travme
– Psihosocialna pomoč otrokom beguncem
– Mladostniki
– Sodelovanje s starši
– Otrokove pravice
– Skupnost in civilna družba
2. Izobraževanje in šolanje otrok beguncev (Anica Mikuš Kos)
3. Izčrpanost psihosocialnih pomočnikov (Anica Mikuš Kos)
4. Množične migracije beguncev preko Slovenije od jeseni 2015 do marca 2016 (Franci Zlatar in Primož Jamšek)
5. Vključevanje prostovoljcev (Primož Jamšek)
6. Otroci brez spremstva (Marina Uzelac)
7. Opredelitev pojmov na področju mednarodne zaščite, pravice prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z dodeljeno mednarodno zaščito ter nekaj statističnih podatkov (Franci Zlatar)

Naročila

Translate »