Izšel je prvi obvestilnik projekta Includ-EU, ki ga Mednarodna organizacija za migracije (IOM) v Sloveniji izvaja skupaj z uradi IOM v še petih državah ter v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji.

Projekt Includ-EU si prizadeva prispevati k izgradnji bolj vključujočih in povezanih evropskih družb s krepitvijo nadnacionalnega znanja in izmenjave izkušenj, sodelovanja ter partnerstev med lokalnimi in regionalnimi oblastmi iz Grčije, Italije, Nizozemske, Romunije, Slovenije ter Španije. Projekt financira Evropska komisija v sklopu Sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF).

Na podlagi Akcijskega načrta EU za integracijo in vključevanje je projekt zasnovan okoli ključnih tematskih področij: vključevanje na trg dela, zdravstveno varstvo, izobraževanje, aktivno državljanstvo in stanovanjska politika.

Spletna stran projekta je zasnovana kot platforma, kjer lokalno strokovno znanje o integraciji naslavlja potrebe migrantov po informacijah o storitvah in priložnostih, predstavlja preglede nacionalnega ter specifičnega regionalnega konteksta na področju omenjenih tematskih področji v vsaki sodelujoči državi, navdihujoče dobre prakse in uspešne zgodbe integracije, novice, dogodke in informativna gradiva, ponuja pa tudi prostor, kjer lahko uporabniki predstavijo svoj projekt in/ali zgodbo.

Več informacij includeu@iom.int.

Translate »