Evropska komisija in visoki predstavnik/podpredsednik Josep Borrell sta pred mednarodnim dnevom izobraževanja 24. januarja podala naslednjo izjavo:

“Izobraževanje je bistvenega pomena za oživitev svetovnega gospodarstva in doseganje vseh ciljev trajnostnega razvoja. Je temeljna pravica in temelj odpornih, miroljubnih in trajnostnih družb. Izobraževanje je osnova in katalizator zelenega prehoda. Državljanom omogoča, da izkoristijo priložnosti digitalnega razvoja. Prinaša upanje in zaščito tistim, ki so jih prizadele humanitarne krize in prisilne selitve. Kakovostno izobraževanje je ključni del razvoja vsakega otroka in mladostnika.

Leto 2022 je evropsko leto mladih in 35. obletnica programa Erasmus. EU ponovno potrjuje izjemen pomen kakovostnega izobraževanja za osebni, socialni in poklicni razvoj otrok in mladih v Evropski uniji in zunaj nje, da bi zgradili boljšo in pravičnejšo prihodnost, zmanjšali socialno-ekonomske neenakosti in neenakosti med spoloma ter spodbujali mir in demokracijo.

Že pred pandemijo koronavirusov se 260 milijonov otrok in mladostnikov po vsem svetu ni izobraževalo. Tisti, ki so se izobraževali, pa niso imeli vedno dostopa do kakovostnega izobraževanja. Pandemija je povečala neenakosti na področju izobraževanja, kar je imelo nesorazmeren vpliv na prikrajšane skupine po vsem svetu.

V EU smo se lotili ambicioznega načrta za evropski izobraževalni prostor do leta 2025 s skupnimi cilji in vodilnimi pobudami, ki še bolj povezujejo 27 držav članic. Izobraževanje je glavni kanal za sodelovanje EU z drugimi deli sveta.

Evropska unija krepi svojo zavezanost izobraževanju, da bi lahko vsak otrok in mladostnik dostopal do izobraževanja, obvladal vsaj branje, pisanje, osnove matematike in digitalne spretnosti ter bil kot zavzet svetovni državljan pripravljen na izzive in priložnosti 21. stoletja. To bo vključevalo spretnosti in kompetence za varno in odgovorno krmarjenje po spletnem okolju. Z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje podpiramo trajnostno in učinkovito prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja držav članic EU digitalni dobi. Z evropskim digitalnim desetletjem si EU prizadeva za ambiciozen – a dosegljiv – cilj: do leta 2030 naj bi imelo vsaj 80 % vseh odraslih osnovne digitalne spretnosti. Komisija bo še naprej podpirala tudi EU Code Week, ki omogoča usposabljanje učiteljev in vsako leto milijonom otrok omogoči praktične izkušnje s kodiranjem in digitalno ustvarjalnostjo.

EU še naprej vlaga v kakovostno izobraževanje s perspektivo vseživljenjskega učenja prek vključujočih in pravičnih izobraževalnih sistemov, pri čemer posebno pozornost namenja deklicam, ženskam in ranljivim skupinam. Institucije EU in države članice EU kot Ekipa Evropa podpirajo partnerske države pri preoblikovanju njihovih izobraževalnih sistemov v obdobju po epidemiji ter pri odpravljanju pomanjkljivosti in neenakosti pri poučevanju, usposabljanju in učenju na vseh ravneh.

EU je še naprej vodilni glasnik na področju izobraževanja v izrednih razmerah, saj milijonom otrok, ki so jih prizadele humanitarne krize in konflikti, zagotavlja dostop do varnega, vključujočega in kakovostnega izobraževanja.

Evropa bo s partnerskimi vladami sodelovala zlasti pri usposabljanju učiteljev in upravljanju, da bi zagotovila kakovostne rezultate izobraževanja.

Program Erasmus+ omogoča mobilnost študentov, osebja, učiteljev in pripravnikov ter krepi mreže in vzajemno učenje med visokošolskimi ustanovami. Te priložnosti so na voljo ljudem z vsega sveta. EU si bo s partnerskimi državami prizadevala tudi za krepitev sodelovanja na področju raziskav in inovacij, na primer prek programa Obzorje Evropa.

Te pobude so v skladu z določbami strategije Global Gateway za povezovanje med ljudmi.

Partnerstva s civilno družbo, zasebnim sektorjem in zainteresiranimi stranmi na področju globalnega izobraževanja bodo ključna za spodbujanje globalnega državljanstva.”

 

Translate »