Na protikorupcijski konferenci ZN v Abu Dhabiju je beseda tekla tudi o vplivu korupcije na razvoj. Korupcija je globalni fenomen, ki je prisoten v vseh državah in vpliva na vse ljudi, vendar škodi revnim ljudem še bolj kot ostalim. S tem, ko zmanjšuje razvoj, škodi ekonomski blaginji in negativno vpliva na dobro upravljanje ter zagotavljanje javnih storitev, je korupcija velika ovira pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (CTR). Svetovni ekonomski forum ocenjuje, da je vsaj 2,6 bilijonov ameriških dolarjev ukradenih skozi korupcijo, kar je ekvivalentno 5 odstotkom globalnega bruto nacionalnega dohodka.

»Ljudje imajo prav, da so jezni. Korupcija ogroža blaginjo naših družb, prihodnost naših otrok in zdravje našega planeta. Proti njej se moramo boriti vsi in za vse.« je povedal generalni sekretar ZN António Guterres ob svetovnem dnevu boja proti korupciji.

Naslavljanje korupcije je ključno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Korupcija ogroža dosego CTR-jev. Obsežne vsote, ki se izgubljajo v korupciji bi se lahko uporabile za izboljšanje življenjskih standardov s povečanjem dostopa do stanovanj, zdravstva, izobraževanja in vode.

Generalna skupščina ZN je prepoznala tudi, da je korupcija ovira za razvoj, ki sredstva odvrača od naporov za odpravo revščine in trajnostni razvoj. Države, ki tega še niso naredile, poziva k ratifikaciji in pristopu h konvenciji ZN proti korupciji.

Bistveno zmanjšanje korupcije in podkupovanja v vseh oblikah je tudi med podcilji CTR 16, ki je namenjen promociji mirnih in vključujočih družb, zagotavljanju dostopa do pravice za vse ter gradnji učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij na vseh ravneh.

Protikourpcijski ukrepi lahko pomagajo trajnostnemu razvoju in gradnji zaupanja družbe v vladavino prava ter odgovornosti znotraj institucij, ki so ustanovljene za zaščito in zagotavljanje vrste storitev ljudem.

Cena korupcije

Cena korupcije je večja kot samo odvračanje sredstev od njihovega pravega namena – korupcija razkraja družbo, dela vladavino prava šibkejšo, zmanjša zaupanje v vlado in poslabšuje kvaliteto življenja ljudi ter ustvarja okolje v katerem lahko zacvetijo organiziran kriminal, terorizem in nasilni ekstremizem.

Sprejetje Agende 2030 za trajnostni razvoj je bilo velik korak, saj so države članice eksplicitno prepoznale pomembnost transparentnosti, odgovornosti in integritete za trajnostni razvoj.

Korupcija ima pretresljiv vpliv po celem svetu, disproporcionalno pa vpliva na najrevnejše in najšibkejše v družbi.

Svetovno banka ocenjuje, da podjetja in posamezniki vsako leto več kot bilijon ameriških dolarjev plačajo kot podkupnino. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada in Svetovnega ekonomskega foruma najmanj skorumpirane vlade poberejo 4 odstotke BDP več davkov, kot države na primerljivi razvojni ravni, ki imajo večjo stopnjo korupcije.

Več v sporočilu za javnost UNIS.

Vir: UNIS

Translate »