Ministrstvo za zunanje zadeve bo sofinanciralo 10 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v skupni višini 61.295,65 evrov. To je izid Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017. Ministrstvo je s tem je podprlo kapacitete 8 nevladnih organizacij.
Sofinancirani projekti:
– Start the change!, Amnesty International
– Same World, Društvo Humanitas
– Global Education Goes Local – GEGL, Inštitut za afriške študije
– EAThink2015. Global Learning for change in EYD2015 and Beyond: European Youth, Inštitut za trajnostni razvoj
– Europe in the World, POVOD, zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi
– Coherent Europe for Sustainable Development, SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
– More and Better EU Aid Volunteers, SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
– Galvanising Global Citizenship Education – Bridge to Sustainable Development, SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
– MIND – Migracije. Povezanost. Razvoj., Slovenska karitas
– Developing capacities together: European CSO – university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an inter dependent world (interCap), Zavod Global, zavod za globalno učenje in razvoj projektov

Več informacij

Translate »