Fakulteta za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani in platforma SLOGA sta med junijem ter septembrom izvajali projekt »Globalno za lokalno – lokalno za globalno«, katerega namen je krepiti ozaveščenost mladih o trajnostnem razvoju skozi prizmo migracij. Interdisciplinarna skupina študentov je krepila svoje kompetence na področju problemskega preučevanja in prenosa mednarodnih tematik na lokalno raven, z aktivnostmi v šolah pa osnovnošolce v Osrednjeslovenski regiji ozaveščala o ciljih trajnostnega razvoja ter migracijah. Študenti so namreč pripravili 10 sklopov učnih vsebin o izbranih ciljih trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij in jih preverili z izvedbo delavnic v ljubljanskih osnovnih šolah. Pripravljene vsebine so namenjene pedagoškim delavcem v podporo pri obravnavi trajnostnega razvoja in migracij pri pouku.

Projekt »Globalno za lokalno – lokalno za globalno«, ki je bil izbran za financiranje na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije z naslovom Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada), naslavlja krepitev odprte, trajnostne družbe in enakih možnosti, ki predstavlja pogoj za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v lokalnem okolju. Poleg povezovanja študentov z nepridobitnim sektorjem in krepitve njihovih kompetenc je bil cilj projekta lokalizacija ciljev trajnostnega razvoja. Globalni cilji, ki so jih vse države članice Organizacije združenih narodov, vključno s Slovenijo, sprejele leta 2015 v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje ter proizvodnje in miru ter pravičnosti. Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja je potrebno le-te z globalne ravni prenesti na lokalno raven, saj bodo prav spremembe v lokalnem okolju z aktivno participacijo lokalne skupnosti vplivale na ozaveščenost in spremembe na globalni ravni.

Namen projekta »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« je bil na inovativen in kreativen način, z oblikovanjem učnih vsebin ter izvedbo delavnic, osnovnošolcem približati cilje trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij. Cilji trajnostnega razvoja namreč nalagajo zavezo krepitve odprte, vključujoče in strpne družbe, ki predstavlja podporno okolje za integracijo priseljencev, zato je potrebno vsebine trajnostnega razvoja, migracij ter medkulturnega dialoga vključevati v osnovnošolsko izobraževanje.

Številni priseljenci so nastanjeni v Osrednjeslovenski regiji, zato je ozaveščanje o socialni neenakosti, dostopu do izobraževanja in do trga dela, pa tudi podnebnih spremembah ključnega pomena za krepitev odprte družbe, ki sprejema različnost ter predstavlja predpogoj za integracijo priseljencev v lokalno okolje. Pod mentorstvom FDV in platforme SLOGA je interdisciplinarna skupina študentov prispevala k vključevanju vsebin trajnostnega razvoja ter migracij v formalno osnovnošolsko izobraževanje. Študenti FDV in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani Nejc Furh, Anže Gospeti, Tjaša Jelovčan, Faris Kočan, Karin Mezek, Ana Novak, Rudi Ogris, Miha Boris Saksida, Bine Slovnik ter Blanka Štorgel so pripravili učne vsebine o izbranih ciljih trajnostnega razvoja, skupaj s predlogi dejavnosti pri pouku. Pripravljene vsebine so preverili z izvedbo delavnic na treh ljubljanskih osnovnih šolah: Osnovni šoli Vide Pregarc, Osnovni šoli Trnovo in Osnovni šoli Vodmat. Delavnice so bile tako s strani učencev kot učiteljev z zanimanjem sprejete in dobro ocenjene.

S sodelovanjem v projektu je skupina študentov pridobila nova znanja in izkušnje, z razvojem učnih vsebin o ciljih trajnostnega razvoja ter migracijah pa prispevala h krepitvi vključujočega izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji.

Priročnik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Logo financerji

 

Translate »