CNVOS je sporočil, da se je zaključil postopek izbora 10 predstavnikov_c nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. 

Za predstavnike_ce so bili imenovani:

  • Gaja Brecelj (področje podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora)
  • Barbara Kvac (področje podnebnih sprememb)
  • Lenka Kavčič (področje graditev)
  • Senka Šifkovič Vrbica (področje pravno-sistemskih vprašanja s področja okolja, narave in prostora)
  • prof.dr. Mihael Jožef Toman (področje varstva okolja)
  • Lenka Puh (področje krožnega gospodarstva)
  • Damjan Vinko (področje biotske raznovrstnosti)
  • Jana Kus Veenvliet (področje zavarovanih območij)
  • Marko Peterlin (področje urejanja prostora)
  • Tomaž Banovec (področje stanovanj).

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 57 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 34 kandidatur. Nevladne organizacije so  predlagale kandidate za predstavnike na 10 področjih, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov kandidatov. Dne 16. 11. 2018 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja predstavnika s soglasjem navzočih kandidatov na treh področjih. Na področjih, na katerih ni prišlo do imenovanja s soglasjem kandidatov, so se izvedle volitve.

Vir: CNVOS

Translate »