Minister za zunanje zadeve Anže Logar je izdal sklep o ustanovitvi strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje RS, ki je posvetovalno telo ministra za zunanje zadeve. Strokovni svet ima 12 članov in članic, med katerimi sta dve predstavnici nevladnih organizacij: Jana Lampe (Slovenska karitas) in Ana Kalin (FER).

Naloge strokovnega sveta bodo:

1. Svetovanje o vprašanjih, ki jih nanj naslovi nacionalni koordinator za MRS in HP

2. Sodelovanje pri pripravi strateških in normativnih dokumentov

3. Spremljanje izvajanja strategije

4. Priprava mnenja o dejavnostih in stališčih Slovenije na področju MRS in HP

Obema imenovanima predstavnicama nevladnih organizacij želimo uspešno delo in zastopanje skupnih interesov.

Translate »