Društvo Humanitas je konec preteklega leta objavilo posebne smernice za delo z občutljivimi temami.

KOt so zapisali, “podnebne spremembe in migracije predstavljajo dva na videz ločena globalna izziva. Toda globalni temi sta neločljivo povezani. Prisilne selitve ljudi – tako notranje kot čezmejne migracije – zaradi posledic podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, so eno ključnih vprašanj, če želimo okoljsko in socialno pravičnost naslavljati celostno. Takšnim migracijam pravimo tudi “podnebne migracije”.

Podnebne migracije so tema, ki jo je pomembno obravnavati tudi v mladinskem delu. Toda kakšen je najboljši način in pristop k tej zapleteni temi? Na podlagi razprav v fokusnih skupinah z mladinskimi delavci in delavkami ter mladimi iz štirih evropskih držav (Slovenije, Bosne in Hercegovine, Španije in Avstrije) so oblikovali SMERNICE za delo z občutljivimi temami v raznolikih izobraževalnih kontekstih, uporabne za mladinske delavce in delavke ter druge izobraževalke in izobraževalce, ki se pri svojem delu soočajo s pomembnimi, kompleksnimi temami, ki nemalokdaj naletijo na odpor, ostre debate ali pa zaradi svoje kompleksnosti in občutka nemoči vodijo do umika.”

V sklopu izvedbe fokusnih skupin so v Društvu Humanitas pripravili tudi poročilo, ki si ga lahko preberete na tej povezavi.

Translate »