Organizacija Caritas Europa je izdala poročilo glede humanitarnih izzivov v Burundiju, Nigru in Ugandi.

Uganda: Zaradi zaostrovanja spopadov v DR Kongu in Južnem Sudanu na tisoče moških, žensk in otrok še naprej beži v Ugando, ki je že zdaj država, ki na afriškem kontinentu gosti največ beguncev. Čeprav ugandske oblasti izražajo namero, da bodo nadaljevale dolgoletno tradicijo gostoljubja in zaščite, je še vedno nekaj ključnih ovir za spodbujanje trajnih rešitev za vse.

Niger: V Nigru bo morda bolj kot drugod izziv prehranske varnosti povezan s prilagajanjem podnebnim spremembam. Danes se kažejo trije načini ukrepanja: vlaganje v preprečevanje in predvidevanje podnebnih tveganj, podpiranje agroekologije za preoblikovanje prehranskih sistemov in vključevanje mobilnosti ljudi kot medsektorskega vprašanja v okviru podnebnih politik in politik sodelovanja.

Burundi: Februarja 2022 je Evropska unija (EU) odpravila politične sankcije proti Burundiju in kot znak napredka navedla “veliko število beguncev, ki so se prostovoljno vrnili”. Za temi statističnimi podatki se več sto tisoč povratnikov po letih izgnanstva še vedno sooča s številnimi posebnimi izzivi. Za reševanje teh izzivov je potreben celostni pristop ter spremljanje in podpora zavezam, ki jih je sprejela burundijska vlada.

Caritas International Belgium Local Actions, Global Lessons – Uganda, Burundi, Niger: The urgent need for durable solutions

Vir: Caritas International

Translate »