V sklopu dejavnosti koordinacije nevladnih organizacij smo organizirali humanitarni odziv na situacijo na vhodni meji EU. Računa za zbiranje sredstev za pomoč beguncem na poljski-beloruski meji sta odprla Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije.

Slovenska karitas je odprla račun za zbiranje sredstev za pomoč beguncem na poljski-beloruski meji:

Prejemnik: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 02140-0015556761
Sklic: SI 00 840
Namen:Pomoč begunci

Zbrana sredstva bodo nakazali za pomoč eni od svoji sestrskih organizacij – Caritas Poljski ali Caritas Belorusiji, odvisno od potreb. Sodelavci in prostovoljci obeh lokalnih Caritas beguncem pomagajo s hrano, vodo, toplimi oblačili, spalkami, higienskimi in drugimi potrebščinami. Informacije na info@karitas.si.

Rdeči Križ Slovenije je odprl račun za nakazilo namenjeno humanitarni pomoči migrantom na meji z Belorusijo.

Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0310 0111 1112 208
Sklic: SI00 96882, koda namena: CHAR
Namen: Humanitarna pomoč migrantom v centralni in severovzhodni Evropi
odprt pri SKB BANKA D.D., Ajdovščina 4, 1000 LJUBLJANA

Vsa zbrana sredstva bodo namenjena posamičnim DREF-om (Disaster Relief Emergency Fund), iz katerih se zagotavljajo sredstva za odziv Rdečega križa Poljske, Belorusije in Litve ter seveda s tem nakupe in zagotovitev nujno potrebnega za pomoč osebam. V posamični sklad bomo zbrana sredstva namenili na podlagi posveta z IFRC (Mednarodno federacijo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca), kje so ta sredstva v danem trenutku najbolj potrebna. V kolikor je želja, da se sredstva namenijo točno določenemu skladu oz. nacionalnemu društvu, jo prosim sporočite na mail: migracije@rks.si.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v objavi predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Translate »