Svet je danes v krizi. Medtem ko novi koronavirus divja po planetu, si ne moremo več zatiskati oči pred strukturnimi neenakostmi in jih še naprej vzdrževati, saj so v zadnjem desetletju naše družbe držale v primežu ter močno ogrožale blaginjo ljudi. Evropsko združenje za pomoč in razvoj CONCORD, katerega aktivna članica je SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, je zato pripravilo priporočila odločevalcem na ravni Evropske unije in držav članic, katera načela upoštevati pri oblikovanju in izvajanju politik razvojnega sodelovanja. 

Čeprav je še prehitro, da bi razumeli celoten obseg posledic COVID-19, lahko vidimo, da je, kot je to pogosto ob nesrečah, pandemija kruto razkrila in zaostrila različne oblike neenakosti v državah. Bogati so, za razliko od preostalega svetovnega prebivalstva, na različne načine zaščiteni pred finančnimi in ekonomskimi vplivi. Med ljudmi se povečujejo razlike glede blaginje in dohodkov. Ljudje imajo zelo različne možnosti dostopanja do zelo potrebnih osnovnih socialnih storitev, povečuje se diskriminacija in družbeno vzpostavljene norme povzročajo tveganje za prednostno obravnavo določenih skupin, kot vidimo na primeru spolno zaznamovanih vlog. 

Narodi in države po svetu nimajo enakih možnosti dostopa do političnega odločanja, poleg tega se vedno bolj krči prostor civilne družbe. Če dodamo še neenake obstoječe vplive podnebnih sprememb in nazadovanja na področju varstva okolja, povezana s COVID-19, ugotovimo, da bodo te različne oblike neenakosti močno vplivale na zamudo pri uresničevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 ali povzročile celo njeno nazadovanje.

Evropske nevladne organizacije, ki delujemo na področju razvojnega sodelovanja, verjamemo, da bi zato moralo biti naslavljanje neenakosti in oblikovanje vključujoče ter trajnostne ekonomije na vrhu prednostnega seznama EU in njenih članic. Odzivi na COVID-19 morajo biti usklajeni z obveznostmi na področju človekovih pravic in z zavezo načelu, da nikogar ne smemo pustiti ob strani. EU in države članice bi se morale osredotočiti na razvoj odpornosti ogroženih oseb, in sicer še posebej v nesorazmerno prizadetih državah. Da bi se to zgodilo, CONCORD in platforma SLOGA priporočata EU in njenim članicam naslednje:

 1. Boj proti neenakostim umestite na vrh prednostnih nalog mednarodnega sodelovanja in partnerstev. 
 2. Na področju mednarodnega sodelovanja postavite neenakosti v ospredje.
 3. Ukrepajte solidarno s povečevanjem obsega pomoči v podporo partnerskim državam, s ciljem preprečevanja povečevanja neenakosti med državami. 
 4. Osredotočite se na dolgoročne in obsežne investicije v človekov razvoj.
 5. Poskrbite, da odziv na COVID-19 ne bo okrepil škodljivih spolno specifičnih norm, diskriminatornih praks in neenakosti. 
 6. V okviru političnega dialoga in trgovinskih pogajanj spodbujajte delavske pravice ter okoljske standarde. 
 7. Podpirajte progresivno obdavčitev, zapiranje zakonskih lukenj in naslavljajte izogibanje davkom, 
 8. Sodelujte z državami članicami EU v mednarodnih institucijah, s ciljem zagotavljanja odpisa dolgov, ne pa pogojevanja ali vsiljevanja varčevanj, ki spodkopavajo enakost.
 9. Vlagajte v gospodarske sektorje in industrije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju ter enakosti.
 10. Podporo zasebnemu sektorju osredotočite na lokalna mikro, majhna in srednje velika podjetja ter na podjetja, ki jih vodi trajnostno in vključujoče poslanstvo.
 11. Finančna podpora podjetjem med krizo in v času okrevanja naj bo omejena na podjetja, ki spoštujejo pomembne davčne obveznosti, pravice delavcev in so trajnostna ter odgovorna.
 12. Varujte in okrepite neposredno ter fleksibilno podporo civilni družbi 
 13. Da bi zmanjšali povečano izpostavljenost ljudi globalnega Juga bodočim izbruhom zoonotskih bolezni in podnebnim krizam, bi morali prednostno nasloviti uničevalce narave ter povzročitelje podnebnih sprememb

Priporočila odločevalcem zaključuje z ugotovitvijo, da EU in njene države članice morajo “zagrabiti edinstveno priložnost, ki jo ponuja ta kriza, in tlakovati pot v bolj enakopraven ter trajnosten svet, v katerem bomo s položaja moči vsi pripravljeni in zmožni se kolektivno ter solidarno odzvati na izzive, ki so pred nami.”

Povezava na prevod dokumenta “Globalni odziv EU na COVID-19: tlakovanje poti v pravično prihodnost”.

Povezava na dokument združenja CONCORD.

Maj 2020


Prevod »Globalni odziv EU na COVID-19: tlakovanje poti v pravično prihodnost« je nastal v sklopu projekta Coherent Europe 4 Sustainable Development.

coherent europe

Translate »