Humanitas je v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti izdal publikacijo Celostni okvir globalnega učenja, ki so jo pripravili skupaj s projektnimi partnerji. Vsebine petih priročnikov za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje pa so razvili skupaj z učiteljicami in učitelji več slovenskih šol. Priročniki so novost med obstoječimi gradivi s področja globalnega učenja tako v Sloveniji kot tudi v večini partnerskih držav, saj med gradivi s tega področja prevladujejo predvsem tematsko zasnovane publikacije. 

Celostni okvir globalnega učenja je rezultat skupnega dela projektnega konzorcija desetih nevladnih organizacij iz devetih evropskih držav in naslavlja najpomembnejša vprašanja globalnega učenja, ki so predstavljena v obliki besedila, infografike in praktičnih predlogov za vnos globalne dimenzije v formalno poučevanje.

Priročnike za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje pri predmetih etika, geografija, matematika, tuji jezik in zgodovina so pripravil predmetne delovne skupine, v katerih so združili moči skupaj z učiteljicami in učitelji osnovnih in srednjih šol.

Povezovanje globalnega učenja in matematike

Priročniki, namenjeni vključevanju globalnega učenja v poučevanje posameznih predmetov, lahko pomembno pripomorejo k bolj sistematičnemu vključevanju tega pristopa v predmetno (in medpredmetno) poučevanje. Na podlagi priporočil Raziskave o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje, ki so jo opravili v prvem letu projekta, so priročnike zasnovali v obliki učnih ur. Vsebujejo različna didaktična orodja, obravnavajo aktualne tematike ter spodbujajo iskanje konkretnih rešitev za doseganje pozitivnih družbenih sprememb.

Še posebej je pomemben priročnik za matematiko, ki so ga pripravili prav v vseh partnerskih državah. Povezovanje globalnega učenja in matematike ponuja odlično priložnost za naslavljanje globalnih izzivov z mladimi – matematične naloge lahko povežemo s primeri iz realnega življenja, statistični podatki o podnebnih spremembah, revščino, migracijami in drugimi globalnimi temami, s katerimi se mladi srečujejo preko medijev in družbenih omrežij pa lahko predstavljajo osnovo za raziskovanje globalnih izzivov in razumevanje naše vloge v svetu.

Vsa gradiva so del zbirke Globalni izzivi – globalni predmeti. Namenjena je predvsem učiteljem in učiteljicam, ki želijo v svoje delo z mladimi vnesti globalno dimenzijo, in vsem, ki delujejo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter želijo prispevati k bolj vključujočemu, odprtemu in trajnostno naravnanemu izobraževalnemu sistemu.

Zbirka je dostopna na www.humanitas.si/baza-gradiv, za tiskani izvod se lahko pišete vodji projekta Almi Rogina (alma@humanitas.si).

 

Translate »