Globalno zavezništvo za poročanje o napredku pri miroljubnih, pravičnih in vključujočih družbah (Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies) je pripravilo priročnik za poročanje o 16. cilju trajnostnega razvoja v okviru prostovoljnih nacionalnih pregledov (Voluntary National Review – VNR) uresničevanja Agende za trajnostno razvoj do leta 2030. 

Priročnik zajema podroben vodič za države članice Organizacije združenih narodov, kako uresničiti 16. cilj trajnostnega razvoja – mirne, pravične in vključujoče družbe s pomočjo vključujočega ter participativnega procesa VNR, ki je močno povezan z načrtovanjem in izvajanjem Agende 2030 na nacionalni ravni. Predlogi priročnika, kako in kje poročati o 16. cilju v VNR, temeljijo na izkušnjah držav članic ter mednarodnih priporočilih.

Priročnik odraža spodbujevalno vlogo, ki jo ima 16. cilj v Agendi 2030, in poudarja, da je treba zagotoviti, da je 16. cilj vključen v celoten VNR.

Na voljo je tudi v naši spletni knjižnici.


Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Podpornik projekta je Forus, financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Translate »