Ob robu svetovnega vrha o podnebju in trajnostnem razvoju, kjer so voditeljice in voditelji svetovnih držav razpravljali o prihodnosti sveta, so se na Ljudski skupščini zbrale predstavnice in predstavniki svetovne civilne družbe. 300 ljudi je sprejelo deklaracijo, ki so jo naslovili na politične odločevalke in odločevalce, z jasnim in glasnim pozivom k ukrepanju.

Neukrepanja in nezavezujočega “dogovarjanje” ni možno več tolerirati, sporočajo predstavniki_ce civilne družbe. Stopiti moramo skupaj, zato smo pripravljeni pomagati, a ne bomo opustili svoje vloge nadzorovanja oblasti in gledanja pod prste. Naraščanje neenakosti, revščine, diskriminacije in izključenosti na globalni ravni zahtevata temljite strukturne in sistemske spremembe, ki bodo v korist mnogim in ne le peščici bogatih.
Cilji trajnostnega razvoja so postavljeni, znanje je na voljo, rešitve obstajajo. Potrebna je volja za ukrepanje v dobro mnogih. Potrebujemo večjo skladnost politik za razvoj – brez dopuščanja izogibanju plačila davkov na račun držav v razvoju, brez škodljivih spodbud fosilnim gorivom, brez vezane razvojne pomoči in tako naprej, če izpostavimo le najbolj znane. Vse to kliče po okrepljenemu delovanju aktivnih državljank in državljanov.
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, se pridružujemo vsebini deklaracije in vas vabimo k branju povzetka v slovenskem jeziku oz. v integralni obliki v angleščini.
Translate »