V Ženevi poteka 34. redno zasedanje Sveta za človekove pravice, na katerem je generalni sekretar OZN António Guterres kršitve človekovih pravic orisal kot »bolezen« in države članice OZN v luči naraščajočega populizma ter ekstremizma pozval k spoštovanju pravic vseh ljudi, v luči krčenja prostora civilne družbe v številnih okoljih pa je opozoril tudi na pomembno vlogo civilne družbe pri uresničevanju človekovih pravic.

»Nespoštovanje človekovih pravic je bolezen, ki se širi – na severu, jugu, vzhodu in zahodu«, je v prvem nagovoru osrednjemu telesu OZN za človekove pravice po prevzemu funkcije povedal generalni sekretar OZN Guterres. »Svet za človekove pravice mora biti del zdravljenja.« Med prednostnimi nalogami morajo biti preprečevanje kršitev, naslavljanje temeljnih vzrokov konfliktov in hitrejši ter učinkovitejši odziv na kršitve človekovih pravic. Vse tesnejše sodelovanje Sveta s civilno družbo krepi številna prizadevanja pri uresničevanju človekovih pravic, kar je posebej pomembno v času, ko se prostor civilne družbe v številnih okoljih krči. Kot je odrekanje človekovih pravic del problema, je aktivno spodbujanje človekovih pravic del rešitve. »In to pomeni podporo držav članic pri izgradnji zmogljivosti – pri krepitvi držav, institucij in civilne družbe.«

Med ključnimi vprašanji je izpostavil tudi kršitve pravic beguncev in migrantov ter naraščanje trgovanja z ljudmi. »Naš izziv na tem področju ni »delitev bremen« – temveč »delitev odgovornosti«. Imamo skupno odgovornost, ki izhaja iz vrednot, ki jih delijo, in iz Listine, ki nas opredeljuje.« Ponovno moramo vzpostaviti celovitost mednarodnega režima za zaščito beguncev. Zaključil je, da je korpus človekovih pravic nedeljiv in medsebojno odvisen. »Agenda 2030 predstavlja popolno platformo, da pokažemo našo zavezanost vsem človekovim pravicam.«

Visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid Ra’ad Al Hussein je obsodil »nepremišljene politične dobičkarje«, ki ogrožajo multilateralni sistem ali nameravajo izstopiti iz določenih delov sistema. »Naše pravice, pravice drugih, sama prihodnost našega planeta ne more in ne sme biti postavljena na stran zaradi teh nepremišljenih političnih dobičkarjev«, je dodal.

Predsednik 71. zasedanja Generalne skupščine OZN Peter Thomson je pozval k okrepljenemu dialogu in sodelovanju za mir med vladami, sistemom ZN, civilno družbo in zasebnim sektorjem. »Tako kot Agenda 2030 za trajnostni razvoj prepoznava človekove pravice kot temelj trajnostnega razvoja, tako to priznava tudi koncept ohranjanja miru«, je delaj Thomson in člane Sveta pozval, naj okrepijo prizadevanja pri zagovorništvu človekovih pravic v prizadevanjih uresničevanja trajnostnega razvoja in ohranjanja miru v časih izzivov.

Zasedanja se je udeležil tudi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in predstavil slovenske prioritete. Posebej je izpostavil pomen otrokovih pravic ter boj zoper vse oblike nasilja nad otroci, opozoril na staranje prebivalstva in ponovil slovensko zavezo oblikovanju mednarodnopravnega instrumenta za pravice starejših ter opozoril na nesprejemljivost vseh oblik diskriminacije in nasilja nad njimi. Minister Erjavec se je ob robu zasedanja srečal z visokim komisarjem Zeidom, s katerim je naslovil najbolj aktualne trende na področju človekovih pravic.

Translate »