Globalna mreža razvojnih organizacij Forus je pripravila novo poročilo o 16. cilju trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na prostor civilne družbe. Poročilo med 18 študijami primera zajema tudi Slovenijo. Prispevek Platforme SLOGA med priporočili navaja, da bi Slovenija morala vzpostaviti učinkovite zaščitne mehanizme za zagovornike človekovih pravic in okolja ter žvižgače; in da bi vlada morala zagotoviti zadostna ter trajnostna programska sredstva za subjekte podpornega okolja (horizontalno mrežo, regionalna stičišča in vsebinske mreže) s ciljem nadaljnjega razvoja civilne družbe ter krepitve civilnega dialoga.

Civilna družba se brez dostopa do ustreznega prostora civilne družbe in podpornega okolja za delovanje civilne družbe sooča s obsežnimi izzivi pri udejanjanju vloge, ki ji jo dodeljuje Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. Raziskava kaže, da se civilna družba v več kot polovici držav sooča z resnimi omejitvami svobode delovanja, izražanja in da je slišana.

Poročilo, ki zajema 18 študij primerov, vključno s Slovenijo, poudarja, da je 16. cilj trajnostnega razvoja vzvod za krepitev političnega prostora civilne družbe in za omogočanje učinkovitejšega sodelovanja civilne družbe pri izvajanju ter spremljanju Agende 2030. Poročilo tudi ponuja nabor kazalnikov prostora civilne družbe, ki spremljajo napredek držav članic Organizacije združenih narodov pri varovanju temeljnih svoboščin v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in nacionalno zakonodajo na področju človekovih pravic.


Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Podpornik projekta je Forus, financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Izražena stališča na odražajo stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »