Društvo Focus je pripravilo predstavitev za medije glede najnovejših zakonodajnih predlogov, ki jih pripravlja Evropska unija na področju dolžne skrbnosti in deforestacije. EU  je nedavno sprejela dva zakonodajna predloga, ki naj bi poskrbela za to, da produkti, ki vstopajo na evropski trg, ne škodujejo ljudem in okolju v državah izvora oziroma vzdolž celotne oskrbovalne verige. Po eni strani naj bi podjetja bila dolžna jamčiti za korektnost svojih izdelkov, hkrati pa bi tudi državljani tretjih držav iskali pravico na evropskih sodiščih, v kolikor so bili oni ali njihovo okolje oškodovani na račun izdelkov, ki se tržijo v EU.

Zakonodajo na področju dolžne skrbnosti potrebujemo, saj to koristi tako okolju kot ljudem.

Živa Kavka Gobbo, društvo Focus

To naj bi bil namen zakonodaje, kot pa smo lahko slišali na torkovi predstavitvi, so nekatere poteze nove zakonodaje dobrodošle – saj prinašajo jasno sporočilo da so podjetja odgovorna za  ravnanje dobaviteljev – manj pa je jasno, kako oziroma kdo bo lahko izpeljal novo zakonodajo. Prav tako se predloga ne sklicuje dovolj na ključne dokumente na področju varovanja okolja, recimo Pariške deklaracije, ter deklaracij na področju ekstraktov ter  varovanja morskih ekosistemov.

Focus je po predstavitvi delil tudi zelo obširen »paket za medije« z različnimi analizami na področju dolžne skrbnosti.

Več o dolžni skrbnosti podjetij na spletni strani Focusa.

 

Translate »