Rezultate COP26 v Focusu, društvu za sonaraven razvoj, komentirajo takole: »Voditelji bogatih držav niso prevzeli odgovornosti pri naslavljanju podnebne krize in izkazali solidarnosti z najbolj ranljivimi. Nasprotno, blokirali so financiranje za države, ki so najbolj na udaru zaradi ekstremnih posledic podnebnih sprememb. EU mora zagotoviti, da bo proces, ki je bil dogovorjen na COP26, čimprej prinesel potrebna sredstva za kritje izgub in škod ter da bo ta denar dosegel skupnosti, ki so najbolj prizadete.«

Odziv v celoti TU.

Translate »