Finska je objavila svoj drugi prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja. Finska je ena od 47 držav, ki bodo predstavile svoj pregled na Političnem forumu na visoki ravni o trajnostnem razvoju, ki bo julija 2020.

Poročilo, ki ga je objavil kabinet predsednice vlade, zajema vseh 17 ciljev in 169 podciljev Agende. Osredotoča se na napredek, dosežen med letoma 2016 in 2020, in povzema ključne spremembe in pridobljene izkušnje v zvezi z: metodologijo za pripravo pregleda; politiko in spodbudnim okoljem; in načini izvajanja.

Poročilo je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »