Poročilo Medagencijske projektne skupine o financiranju za razvoj za leto 2020 je izšlo prejšnji teden, ki ugotavlja, da je na mnogih področjih prišlo do zastojev še pred začetkom pandemije Covida-19. Zaradi obstoječe zdravstvene krize pa prihaja na svetovnih finančnih trgih do velikih izgub in volatilnosti, še posebej  zaskrbljujoča je prihajajoča dolžniška kriza.

Projektna skupina opozarja na takojšnja in dolgoročna dejanja in poziva k sledečemu:

– svetovno usklajeni sveženj spodbud, ki vključuje zmanjšanje pomoči in povečano koncesijsko financiranje.

– preprečitev dolžniške krize:

  • Takojšnjo ustavitev plačila dolga iz revnih držav.
  • Po krizi ponovno oceniti trajnost dolga / ponovno preveriti obstoječe mehanizme.

– Stabilizacija finančnih trgov z zagotovitvijo likvidnosti:

  • Srednjeročno raziščiti regulativne okvire za omejitev čezmernega zadolževanja za neproduktivne naložbe, kot je poplačilo delničarjev.

– Partnerstvo z zasebnim sektorjem:

  • Kratkoročno naj banke refinancirajo dolg malih in srednje velikih podjetij ter posameznikov, ki so vezani z gotovino.
  • Srednjeročno spodbujati trajnostne naložbe.

– Ponovna gradnja boljšega za trajnostni razvoj:

  • Javne in zasebne naložbe v trajnostni razvoj, vključno z odporno infrastrukturo.
  • Krepitev sistemov socialne zaščite.
  • Naložbe v preprečevanje kriz, zmanjšanje tveganja in načrtovanje.
  • Odprava trgovinskih ovir in omejitev, ki vplivajo na dobavne verige.

– Digitalne tehnologije predstavljajo ogromen potencial za cilje trajnostnega razvoja, toda COVID-19 je poudaril izzive in tveganja:

  • Javne politike bi bilo treba prilagoditi tako, da v celoti izkoristijo svoj potencial, hkrati pa obravnavajo izključenost in tveganja diskriminacije ter zagotovijo koristi družbi na splošno, vključno s spodobnimi delovnimi mesti.

Poročilo se odpre z analizo globalnega makroekonomskega konteksta (poglavje I). Tematsko poglavje (poglavje II) analizira financiranje za razvoj v dobi transformativnih digitalnih tehnologij. V preostalem delu poročilo (poglavja III.A do III.G in IV) obravnava  napredek sedmih področij Addis agende in možnosti politik na nacionalni in mednarodni ravni.

Publikacija z naslovom  Financing for Sustainable Development Report 2020 je na voljo v naši knjižnici.

Translate »