Poročilo Medagencijske projektne skupine o financiranju za razvoj za leto 2018 ugotavlja, da se je večina vrst razvojnih finančnih tokov leta 2017 okrepila in da je bil dosežen napredek na vseh področjih ukrepov Akcijske agende iz Adis Abebe. Ta napredek je bil podprt z rastjo svetovnega gospodarstva, vendar poročilo opozarja, da bi lahko tveganja ovirala napredek pri razvoju, strukturne ovire pa še naprej ogrožajo obete trajnostnega razvoja.

Poročilo za leto 2018 ponuja nabor predlogov politik, ki bi, če bi bili izvedeni, svet postavili na pot trajnostne rasti in razvoja. Preučuje tudi izzive financiranja ciljev trajnostnega razvoja s ciljem prispevka k oceni napredka pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje ciljev na področju vode in sanitarij, cenovno dostopne ter čiste energije, trajnostnih mest in skupnosti, trajnostne proizvodnje ter porabe in kopenskih ekosistemov .

Poročilo za leto 2018 je druga vsebinska ocena napredka pri izvajanju rezultatov agende financiranja za razvoj in pri sredstvih za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja od sprejetja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 ter Akcijske agende iz Adis Abebi. Projektno skupino, ki jo vodi Oddelek Združenih narodov (ZN) za gospodarske in socialne zadeve (UN DESA), združuje predstavnike skoraj 60 agencij ter mednarodnih institucij, vključno s Skupino Svetovne banke, Mednarodnim denarnim skladom in Svetovno trgovinsko organizacijo ter agencijami Združenih narodov (med njimi tudi Konferenco ZN za trgovino in razvoj – UNCTAD in Programom ZN za razvoj – UNDP).

Translate »