Zagotavljanje sredstev, potrebnih za trajnostni razvoj, z vključevanjem čim večjega števila akterjev iz različnih sektorjev, je ob vse večjem “primanjkljaju zaupanja” med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, nujnejše kot kdaj koli prej, je na vrhu o trajnostnem financiranju “Gradimo mostove” v Ženevi dejala namestnica generalnega sekretarja ZN Amina Mohammed in prisotne iz vlad, zasebnega sektorja, mednarodnih organizacij in civilne družbe pozvala, naj si bolj prizadevajo za napredek pri oblikovanju skupnega naložbenega okvira za izboljšanje življenja ljudi povsod po svetu.

“Potrebujemo več ambicij, več ukrepov, večji obseg, večjo nujnost pri uresničevanju agende 2030 in Pariškega sporazuma – in vsekakor potrebujemo več goriva, več finančnih sredstev in več naložb,” je dejala.

Po podatkih organizatorjev vrha so se med letoma 2019 in 2020 trajnostne naložbe v Švici povečale za 31 odstotkov, na več kot 1 500 milijard frankov.

Namestnica generalnega sekretarja Mohamedova je naštela vprašanja, za katera upa, da jih bo teden dni trajajoči vrh obravnaval.

Potrebujemo zasebni sektor in njegovo vodstvo, da sprostita vire za ključne prehode na področju trajnostne energije in povezljivosti, prehranskih sistemov, zdravja, izobraževanja, socialne zaščite in digitalizacije.

Amina Mohammed

“Inovativni instrumenti, vključno z mešanim financiranjem, lahko igrajo pomembno vlogo, vendar moramo množično okrepiti to izvajanje.” Na voljo so vodstvo, strokovno znanje in orodja, a dejstvo je, da se “povečuje primanjkljaj zaupanja v svetu”, je opozorila.

Ob podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, da je več kot 80 odstotkov cepiv COVID-19 šlo v države G20, države z nizkimi dohodki pa so jih prejele le 0,6 odstotka, je namestnica vodje ZN opozorila, da se nismo odzvali na poziv k svetovni solidarnosti.

“Dokler vsi ne bodo dobili cepiva, bomo vsi ogroženi, ciljev trajnostnega razvoja pa ne bomo mogli uresničiti do leta 2030,” je dejala. “Zdravstvena pandemija je bila za mnoge tragedija, zlasti v razvitih državah, za države v razvoju pa ima družbeno-ekonomske posledice, od katerih si dolgo časa ne bodo opomogle.”

“Zato potrebujemo nujne naložbe v podnebne ukrepe, ki bodo imeli multiplikativne učinke na cilje trajnostnega razvoja,” je še poudarila namestnica generalnega sekretarja ZN Amina Mohammed

Translate »