Evropski zeleni teden, ki se je zaključil pretekli petek, je zabeležil rekordno vključenost državljanov in deležnikov iz vse Evropske unije. Na 600 partnerskih dogodkih v 44 državah so bila v ospredju prizadevanja EU za ničelno onesnaževanje in povezava med zdravjem ter okoljem.

Ljudje vseh starosti in vseh družbenih slojev – od umetnikov, nogometašev do kuharjev – so pokazali, kako pomembno je spopadanje z onesnaževanjem za vse dele družbe. Virtualne konference se je udeležilo več kot 5 300 ljudi, približno 80 000 ljudi pa se je udeležilo partnerskih dogodkov.

Med ključnimi sporočili dogodka velja izpostaviti nujnost zmanjševanja onesnaževanja s hranili, pesticidi in plastiko, kar bo predpogoj za doseganje ciljev na področju biotske raznovrstnosti.

Glede drugih prednostnih nalog sta bili poudarjeni še trajnostna proizvodnja in potrošnja, prav tako pa bo v boju za ničelno onesnaževanje potrebno upoštevati socialno pravičnost, kajti najbolj so prizadete najranljivejše skupine.

Evropska komisija in Evropski odbor regij sta vzpostavila platformo za deležnike, ki bo v pomoč pri izvajanju akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje, saj imajo mesta in regije ključno vlogo pri prenosu vizije na teren.

Podrobnejše informacije 

Pripravila: PV
Foto: EU promocijsko gradivo za dogodek

Translate »