Dogajanje na Evropskem svetu, ki je potekal 28. junija, je bilo v prvi vrsti posvečeno predvsem političnim posvetovanjem v luči odločitve britanskih volilcev za izstop iz Evropske unije. Tako so voditelji vlad in držav migracijam posvetili le tri ure.

Na voljo so že sklepi, ki pa ne prinašajo veliko novega. Države članice in Evropska komisija na prvo mesto postavljajo odločenost za zaprtje meja za nezakonite migrante, vzpostavitvi popolnega nadzora nad zunanjimi mejami, vračanju nezakonitih migrantov, ter usklajenemu delovanju vseh EU akterjev, tj. držav članic, glede na njihove kompetence.

Voditelji so še enkrat poudarili odločenost pri nadgradnji načrta iz La Vallette in izvedbi predlogov iz Sporočila, ki na prvo mesto postavlja “učinkovito spodbujanje in adekvatno pogojevanje” celovitega modela preprečavanja migracij in vračanja migrantov z (najprej) omejenim številom držav izvora in prehoda. Še bolj natančno: voditelji so sklenili, da je treba “ustvariti in uporabiti potrebne vzvode z uporabo vseh relevantnih EU politik, instrumentov in orodij, vključno z razvojnimi in trgovinskimi”.

Slednje je v popolnem nasprotju z zahtevami platofrme SLOGA, ki smo jih naslovili na predsednika Vlade, dr. Cerarja, da morajo biti sredstva in ukrepi natančno določeni ter tudi ločeni. Lahko pričakujemo, da se bo to izrazilo tudi v naši domači politiki do migracij.

Glede na dogajanje v zadnjih dneh Evropski svet očitno ni razpravljal oz. sklepal o našem skupnem predlogu, da sprejme krepko izjavo o močni zavezanosti EU izpolnitvi ciljev iz Agende 2030 za trajnostni razvoj. Tudi to se bo izkazalo (1) na globalni ravni na srečanju forumu ZN julija in (2) doma na pripravljenosti prevzeti močno in proaktivno vlogo izpolniti svoj del odgovornosti do globalnega razvoja.

Translate »