Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil poročilo o napredku pri doseganju ciljev vzdržnega razvoja v EU.

V njem ugotavlja, da je EU v zadnjih petih letih napredovala pri doseganju teh 17 ciljev, predvsem na področju zagotavljanja miru, pravne države in močnih institucij, znaten korak naprej pa je storila tudi pri odpravljanju revščine in lakote.

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1139

Translate »