Evropska komisija je 8. aprila predstavila plan solidarnosti za pomoč ljudem, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in državam EU, ki jih sprejemajo in sicer na treh ravneh: z neposredno humanitarno pomočjo, z nujno pomočjo civilne zaščite, s podporo na meji in z jasnim pravnim statusom, ki tistim, ki bežijo pred vojno, omogoča takojšnjo zaščito v EU.

Humanitarna pomoč

Kot je napovedala predsednica von der Leyen, bo 500 milijonov EUR iz proračuna EU namenjenih za odpravljanje tragičnih humanitarnih posledic vojne v Ukrajini in zunaj nje. Od tega je 90 milijonov EUR humanitarne pomoči, vključno z 85 milijoni EUR za Ukrajino in 5 milijoni EUR za Moldavijo, že v teku za zagotavljanje hrane, vode, zdravstvene oskrbe, zatočišča in pomoč pri pokrivanju osnovnih potreb najranljivejših. Z doslej največjo aktivacijo mehanizma EU na področju civilne zaščite v odziv na izredne razmere je milijone predmetov, vključno z vozili, medicinskimi pripomočki, šotori, odejami in spalnimi vrečami, že prispelo do tistih, ki jih potrebujejo v Ukrajini, medtem ko se nadaljnja pomoč dostavlja v sosednjo Moldavijo, na Poljsko in Slovaško, da bi podprla vse, ki bežijo pred vojno.

Podpora za upravljanje meja

Komisija je izdala operativne smernice za pomoč mejnim stražam držav članic pri učinkovitem upravljanju prihodov na meje z Ukrajino in skrajšanju čakalnih dob ob ohranjanju visoke ravni varnosti. Agencije EU prav tako zagotavljajo dodatno osebje in strokovno znanje za podporo državam članicam.

Zaščita ljudi na begu in podpora zmogljivostim za sprejem

EU se je soglasno dogovorila, da bo aktivirala direktivo o začasni zaščiti, da bi zagotovila jasnost in varnost ljudem v stiski ter pravice do socialne podpore, dostopa do trga dela in izobraževanja. Osrednji element tega pristopa je solidarnost med državami članicami.

Komisija bo usklajevala “solidarnostno platformo”, na kateri si bodo države članice lahko izmenjevale informacije o sprejemnih zmogljivostih. Sredstva za notranje zadeve za obdobje 2021-27 bodo državam članicam prinesla tudi znatna dodatna sredstva za zagotavljanje ustreznih sprejemnih zmogljivosti in učinkovitih azilnih postopkov. Komisija predlaga tudi podaljšanje obdobja izvajanja za sredstva, ki so državam članicam na voljo v okviru skladov za notranje zadeve za obdobje 2014-2020, s čimer bi se sprostilo približno 420 milijonov EUR dodatne podpore.

Ukrepi kohezijske politike za begunce v Evropi

Komisija sprejema tudi zakonodajni predlog “Kohezijski ukrepi za begunce v Evropi” (CARE). To bo prineslo dodatno prožnost pri financiranju številnih ukrepov v podporo ljudem, ki bežijo iz Ukrajine, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD). Ti kohezijski skladi se lahko na primer porabijo za naložbe v izobraževanje, zaposlovanje, stanovanja, zdravstvene storitve in storitve otroškega varstva, v primeru FEAD pa tudi za osnovno materialno pomoč, kot sta hrana in oblačila. Da bi dodatno podprli države članice, bo izjemna 100-odstotna stopnja sofinanciranja, ki se je uporabljala kot odziv na pandemijo, podaljšana za eno leto. Poleg tega je na voljo približno 10 milijard EUR iz sredstev za pomoč pri oživitvi gospodarstva za kohezijo in evropska ozemlja iz leta 2022 (“REACT-EU”), ki se lahko uporabijo tudi za financiranje ukrepov za podporo osebam, ki bežijo iz Ukrajine.

Translate »