Evropski parlament vabi evropske državljane, skupine, združenja in organizacije k prijavi za nagrado Državljan Evrope 2020. Rok oddaje je bil podaljšan do konca junija 2020.

Nagrada se podeljuje za posebne dosežke na naslednjih področjih:

  • projekti, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje in tesnejše povezovanje med državljani držav članic ali krepijo čezmejno ali transnacionalno sodelovanje znotraj Evropske unije;
  • projekti, ki vključujejo dolgoročno, čezmejno ali transnacionalno kulturno sodelovanje, s katerim se krepi evropski duh;
  • projekti, povezani s tekočim evropskim letom (če je relevantno);
  • projekti, ki so konkreten izraz vrednot, zapisanih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Za nagrado Državljan Evrope lahko s projekti, ki so jih izvedli, kandidirajo državljani, skupine, združenja ali organizacije, lahko pa tudi predlagajo enega državljana, skupino, združenje ali organizacijo. Prijaviti je mogoče nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje, pa tudi vrednote Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine.

Več informacij najdete na spletni strani Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Vir informacije: CNVOS

Translate »