Oktobra je Odbor za razvoj Evropskega parlamenta (DEVE) objavil poročilo o razvojni pomoči EU na področju izobraževanja.

V poročilu Odbor za razvoj postavlja izobraževanje v središče razvoja, saj meni, da gre za temeljno pravico in ob enem bistveno za doseganje ostalih ciljev trajnostnega razvoja: za gospodarski razvoj in zmanjšanje neenakosti, za enakost spolov, pomaga dekletom in ženskam, da postanejo samozadostne, za socialno vključevanje invalidov in za zdravje, demokracijo in pravno državo ter preprečevanje konfliktov.

Celotno poročilo je dosegljivo tukaj (v angleščini).

 

Translate »