Evropski parlament je 15. februarja na plenarnem zasedanju v Strasbourgu podprl predlog Evropske komisije o reviziji sistema trgovanja z izpusti toplogrednih plinov po letu 2021.

Z glasovanjem se je sklenilo leto dni razprav o tem predlogu, hkrati je zdaj odprta pot za pogajanja z državami članicami, zastopanimi v Svetu Evropske unije.

Voditelji vlad in držav članic Evropske unije so se leta 2014 strinjali, da je sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov ključen projekt EU na področju boja proti podnebnim spremembam, saj omogoča cenovno učinkovito zmanjševanje izpustov in hkrati ščiti ranljive industrijske panoge ter spodbuja prehod na čisto energijo.

Cilji trajnostnega razvoja, sprejeti septembra 2015, v 13 cilju opredeljujejo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

Translate »